Thursday, May 24, 2012

"Totemism and Exogamy"

Jag har just läst ut James Georges Frazers fyravolymsband "Totemism and Exogamy" från 1910. Dvs. i ett nytryck av Cosimo Books från 2009.

Rent spontant vill jag säga några saker.

För det första ges inte sådana böcker ut numera. De kunde ges ut i slutet av 18- och början av 1900-talen, men inte nu.

I Frazers fyra volymer får vi noggranna, man kanske kan säga långrandiga, beskrivningar av totemiska trosföreställningar, och riter, och deras relation till släktskapsystemen. I region efter region, stam efter stam, klan efter klan.

Sådant görs som sagt inte nu. Om det kom ut en bok om totemism idag skulle det nog istället stå på ungefär detta sätt: "För vidare exempel på detta, se Frankel 1969, Thurnman 1980,  Levi-Strauss 1949, Goldenweiser 1911, van Gennep 1976, van Baaren 1987, Levi-Bruhl 1925, Harris 1979, Hultkrantz 1962". Eller nåt sånt. (De flesta exemplen i det fejkade citatet ovan syftar INTE på några riktiga boktitlar...).

Idag skulle inget förlag gå med på att ge ut fyra volymer på sammanlagt mer än tvåtusen sidor med myriader av exempel. Det är på många sätt synd. Det är en upplevelse att läsa sådana sammanställingar.

För det andra. Frazers bok ger oss nog den bästa sammanställningen av totemismen som någonsin gjorts. Tyvärr får nog många som ber om tips vad de ska läsa om totemismen vid någon akademisk institution nog ofta rådet att istället läsa Levi-Strauss idiotpamflett från 1962, som inte någon lär bli klokare av.

Frazer visar genom  att outtröttligt gå igenom exempel efter exempel efter exempel från alla kontinenter att totemismen verkligen var ett världsomspännande trossystem. Och det är nästan omöjligt att förestäla sig att det har uppstått spontant, i olika kulturer, oberoende av varandra (om man, förstås, inte är totemist  själv och tror att dess universalitet beror på kanaliserade budskap från verkligt existerande totemandar...).

Föreställningen att en grupp av människor är släkt med ett visst djur eller en viss växt, inte får äta den, inte får döda den,  och inte får ha sex med någon annan i denna grupp, är lite för specifik för att rimligen ha uppstått på kontinent efter kontinent genom någon sorts parallell utveckling.

Totemismen var dessutom i grunden ett mycket demokratiskt trossystem, Så demokratiskt att Freuds bisarra ide´om att totemet skulle representera en tyrannisk urfader bara av den anledningen måste ses som helt absurd. Totemet var en vän och kamrat och släkting - inte något man skulle dyrka eller vara rädd för.

Eller som Frazer uttrycker det själv: 

"Religion always implies an inequality between the worshippers and the or things worshipped ; it involves an acknowledgment, whether tacit or  express, of inferiority on the part of the worshippers ; they look up to the objects of their worship as to a superior order of beings, whose favour they woo and whose anger they deprecate. But in pure totemism, as I have already pointed out, no such inequality exists. On the whole the attitude of a man to his totem is that of a man to his peers ; the relationship between them is one of brotherhood rather than of homage on the man's side and of suzerainty on the side of the totem. In short, pure totemism is essentially democratic ; it is, so to say, a treaty of alliance and friendship concluded on equal terms between a clan and a species of animals or things ; the allies respect but do not adore each other." (Totemism and Exogamy, vol. 4, s. 17-18).

Nu kan man förstås ha invändningar  mot den underförstådda definitionen av religion som finns i detta citat. Men det kan vi ta någon annan gång.

Men, för att nu grumla bilden av Frazer lite, så bör det tilläggas att han själv inte alls uppskattade just det egalitära och demokratiska i totemismen. För efter detta stycke kommer ett helt förfärligt avsnitt om vilket stort framsteg det var när den primitiva demokratin försvann och det istället kom kungadömen och hierarkier. Ett verkligt stort steg i evolutionen, enligt Frazer, som sedan visar sitt avståndstagande från både jämlikhet och demokrati i helt uppseendeväckande formuleringar.

Ja, Frazer är faktiskt ofta så reaktionär att man blir mörkrädd. Men det hindrar inte alls att hans fyra volymer om totemism är helt oumbärliga för de som vill sätta sig in i det fascinerade ämnet.

No comments:

Post a Comment