Thursday, June 21, 2012

Till frågan om Aisha

Det finns en fråga där det uppstått en form av bisarr "enhetsfront" mellan hårdföra islamistiska fundamentalister och anti-muslimska agitatorer. Det är frågan om Aishas ålder vid ingåendet av äktenskapet med Muhammad.

Det finns så kallade hadither som hävdar att Aisha, Muhammads andra hustru, var nio år när hennes äktenskap med Muhammad påbörjades. Hadither är berättelser om Muhammads levnad, som började sammanställas mer än 100 år efter profetens död.

De är ofta extremt otillförlitliga, och ofta motsägelsefulla. Som den anti-patriarkala kvinnliga muslimen Asma Barlas påpekar i sin väsentliga bok "'Believing Women' in Islam" finns det hadither för varenda smakriktning. Det finns "feministiska" hadither, som betonar Muhammads stöd för kvinnorna mot den patriakala samtiden, men det finns ju också manschauvinistiska hadither, som framställer Muhammad som extremt patriarkal.

Det är utifrån det perspektivet man bör se Aisha-haditherna.

Det finns ingen anledning att ta haditherna för tillförlitliga historiska dokument. En del hadither kan vara sanna, andra kan vara falska. Återigen andra kan vara halvsanningar, vars innehåll påverkats av ideologiska motiv hos de som tecknat ner dem.

Vad gäller just Aisha-haditherna bör man notera att flera muslimska lärde har lyft fram extrema svagheter i dem. Det gäller såväl kronologin, traditionsförmedlarnas tillförlitlighet, som mycket annat.

Jag vill här gärna länka till en central text av Moiz Amjad, liksom en annan av T.O. Shanavas.

Uppenbarligen har Shanavas tagit mycket från Amjad, men har lagt till en del ytterligare argument .

Själv har jag ingen välgrundad åsikt i frågan. Men det står helt klart att det inte kan ses som ett historiskt bevisat faktum att äktenskapet mellan Aisha och Muhammad var ett barnäktenskap.

Den överväldigande majoriteten av muslimer är idag mot barnäktenskap,. Därför bör man lyfta fram de argument som talar för att Aisha INTE var ett barn när äktenskapet med Muhammad inleddes. Att godtroget anamma Aisha-haditherna, för att därigenom få in poänger mot islam, är ansvarslöst. Det gynnar de värsta mörkermännen inom den muslimska kulturen.

Liksom Breivik-typer, som vill demonisera islam, för att lättare kunna motivera hets och förföljelse.

Ju fler muslimer som ifrågasätter Aisha-haditherna, ju mer isolerade kommer de som inom islam förespråkar barnäktenskap att bli.

Och det är väl ändå det viktigaste.

Tuesday, June 12, 2012

"I am a being of violet fire"

/Skrivet den 13 juni 2011/

Jag har aldrig kunnat förmå mig till att gå med i någon nu existerande sekt.

Jag skulle i och för sig kunna tänka mig hur en sekt skulle kunna se ut för att attrahera mig, men dessvärre eller dessbättre finns ingen sådan i sinnevärlden.

Men då och då kan man få en känsla att det skulle vara väldigt skönt att tro på någon väldigt enkel lösning på ens egna och helst också hela världens problem.

Och det finns många förslag på sådana lösningar. Ett av de mest enkla sätten måste nog vara att tro att om man upprepar frasen, eller "mantrat" "I am a being of violet fire, I am the purity God desires" så kommer saker att lösa sig.

Det är vad Elizabeth Clare Prophet, den framlidna ledaren för Summit Lighthouse verkar försöka övertyga oss om i denna på många sätt fascinerande You Tube-video.

Tro för gudinnans skull nu inte att jag rekommenderar någon att gå med i Summit Lightouse, en märklig sekt som för ett antal år sedan grävde skyddsrum i USA för att klara sig inför det kärnvapenkrig som de sade skulle komma. Och som var helt och håller outhärdligt patriotiska och antikommunistiska.

Men om ni ändå går med där och efter ett tag upptäcker att de är en outhärdligt elitistisk sekt (vilket jag utgår från att de är!) så skyll inte på mig! Jag har ändå varit medlem i FRI, så det vore oerhört pinsamt för mig...

Att jag ändå lägger upp videon beror på att jag på något sätt vill medge att jag faktiskt blir påverkad av den. Den väcker något behov inom mig, och jag känner mig förförd, eller vad jag ska kalla det. Men jag behöver bara se några andra Prophet-videos med hyllningar till USA-imperialismen och böner för att förbättra den amerikanska dollarns värde (ja, de ägnade sig också åt sånt!) för att jag snabbt ska bli avprogrammerad.

Men som sagt, jag skulle gärna vilja tro på att problemen skulle lösas om man gick för sig själv och mumlade "I am a being of violet fire, I am the purity God desires".

Ja, jag har faktiskt försökt. Efter att jag först såg videon i vintras gick jag till och från omkring och mumlade på frasen i kanske en månad….

Men inga problem verkade bli lösta av detta. Tråkigt nog.