Tuesday, April 24, 2012

Totemismföredrag

Jag skrev tidigare att jag skulle hålla föredrag om totemism på föreningen Socialisten. Det gjorde jag också, och det var en hel del intressanta diskussioner.

Anledningen till detta udda ämne var att det finns en grupp inom Socialisten som håller på att arbeta på en bok om kvinnans situation under förhistorisk tid. Om den tidiga jämlikheten, och om hur den ersattes med patriarkalt förtryck.

Totemism finns dokumenterad  från alla världsdelar, och den ser ut att vara oerhört gammal. Men där entydigt patriarkala samhällen uppstod försvann den. Därför har ämnet totemism en del med frågan om kvinnans ställning att göra, hur udda det än kan verka.

Nedan ett foto från mötet.....

No comments:

Post a Comment