Monday, April 9, 2012

Varför fanns totemism över hela världen?

6/4 2012
I inlägget om Freuds "Totem och tabu" (originaltiteln är "Totem und Tabu", och den kom ut 1913) skrev jag lite nedlåtande om det förra sekelskiftets spekulationer om totemismen som den ursprungliga religionen. Men trots att det ju inte är speciellt meningsfullt att spekulera om någon "första" religion måste man ändå nog förmoda att totemismen måste vara oerhört gammal.

De australiska urinvånarna kom till Australien senast för 40.000 år sedan, troligen långt tidigare. Ingenting tyder på att det efter detta förekommit någon stark yttre påverkan på deras kultur och religion - före de vitas ankomst.

Nu har de australiska urinvånarna en komplex form av totemism. Men samtidigt finns det totemistiska drag hos kulturer över hela världen.

Jag tycker därför att allt talar för att totemismen inte endast var världsomspännande ca 50.000 f.kr. utan att den torde ha funnits hos de grupper av Homo Sapiens som började utvandra från Afrika långt tidigare. Det är den mest rimliga förklaringen till dess nästan universella förekomst.

Vad gäller shamanism kan man av dess förekomst i både Asien och Amerika nog anta att den är minst 12.000 år gammal. Men beläggen för totemism är alltså ännu äldre.

Tanken svindlar lite.

Håller just nu på att läsa Emile Durkheims "The elementary forms of the religous life" (Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912). Durkheim ser totemismen som den "elementära" religionen och försöker förklara den som i grunden en dyrkan av samhället som sådant. Vilket han egentligen anser all religion vara - i grunden.

Det är oerhört förenklat, anser jag, men att gå från Freuds "Totem och tabu" till Durkheims bok är ändå lite som att komma ut i friska luften från att ha varit instängd i en möglig jordkällare. De skrevs nästan samtidigt, Durkheims kom 1912, Freuds 1913. Men det känns som om det ligger sekler emellan dem.

Jag återkommer till Durkheim.

No comments:

Post a Comment